برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۳۰)بد (۳)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۲۱)بد (۵)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۱۴)بد (۴)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۱۳)بد (۱)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۱۱)بد (۵)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۱۶)بد (۱)

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۱۶)بد (۳)

 

برای دانلود ویدیوی این آموزش بر روی لینک روبرو کلیک کنید: لینک

خوب (۲۲)بد (۰)

فرم واقعی صورت شما چگونه است ؟ تمام موهایتان را پشت سرتان جمع و آرایش تان را کاملاً پاک کنید . سپس به خوبی در آینه نگاه کنید . گرچه ممکن است فرم صورت شما با هیچ کدام از فرم هایی که گفته شد به طور دقیق مطابقت نداشته باشد، اما احتمالاً به یکی از آنها شبیه تر خواهد بود . اگر این طور نیست از خودتان بپرسید کدام فرم به طور کلی شبیه تر به صورت من است ، سپس توصیه ها را درباره آن فرم به کار ببرید . در اینجا راهنمایی هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا فرم واقعی صورتتان را پیدا کنید . ۱- اگر پهنا و درازای صورت شما تقریباً یکی است و قسمت گونه ها از همه جا پهن تر است این فرم احتمالاً گرد است . ۲- اگر اندازه پیشانی و استخوان های گونه و قسمت آرواره تان تقریباً به یک پهنا است ، این فرم صورت احتمالاً دراز یا کشیده است . ۳- اگر پیشانی ، گونه و خط آرواره تان تقریباً به یک اندازه هستند و آرواره تان چهارگوش است ، این فرم صورت احتمالاً مربع یا چهارگوش است . ۴- اگر پیشانی شکا از چانه تان پهن تر است و عرض گونه تان به اندازه پهنای پیشانی تان باشد و صورتتان به طرف چانه باریکتر می شود ، این فرم صورت احتمالاً به فرم قلب است . ۵- اگر چهره تان در قسمت استخوان های گونه یا شقیقه ها از همه جا پهن تر ، و پیشانی تان کوتاه و باریک است و صورتتان به طرف چانه باریکتر می شود ، چهره شما زاویه دار است ، این فرم صورت احتمالاً خشتی است ( این فرم صورت خیلی کم پیدا می شود ) . ۶- اگر پیشانی شما از چانه تان کمی پهن تر است و استخوان های گونه تان برجسته اند و صورتتان به حالت یک بیضی باریک می شود ، این فرم صورت احتمالاً بیضی است . اگر هنوز مطمئن نیستید ، امتحان ساده فرم صورت را انجام دهید .

فرم واقعی صورت شما

فرم واقعی صورت شما

الف- به وسیله یک خط کش درازی صورتتان را از تاج سر تا چانه اندازه بگیرید . ب- این عدد را تقسیم بر سه نمایید . پ- فاصله انتهای بینی تا انتهای چانه تان را اندازه بگیرید . نتیجه- اگر عدد به دست آمده پاسخ ب بزرگتر از عدد به دست آمده پ باشد ، فرم صورت شما احتمالاً کشیده ، دراز و یا چهارگوش است . اگر عدد به دست آمده پاسخ ب کمتر از عدد به دست آمده پاسخ پ باشد احتمالاً صورتتان گرد یا خشتی است . اگر پاسخ ب و پ به یک اندازه باشد ( و یا در یک حدود باشد ) صورت شما به احتمال زیاد بیضی و یا به شکل قلب است . اگر دارای چانه ای گرد هستید ، صورتتان احتمالاً به شکل بیضی است و اگر دارای چانه ای نوک تیز هستید صورتتان احتمالاً به فرم قلب است .

خوب (۱۶)بد (۳)

برای اینکه تصمیم بگیرید چه فرم ابروانی برای شما مناسب ترین است و می خواهید برای همیشه آن را انتخاب کنید، باید خصوصیات فردی چهره خود را قبل از اینکه از موچین استفاده کنید، بررسی کنید این مسئله از آنچه به نظر می رسد آسان تر است . ما چگونگی آن را در چهار مرحله ساده به شما نشان خواهیم داد .

 

مرحله اوٌل-فرم صورت خود را مشخص کنید .

مرحله دوٌم-مشخصه های ویژه چهره تان را بشناسید .

مرحله سوٌم-درباره مناسب ترین فرم ابرو برای خود تصمیم بگیرید .

مرحله چهارم-همه موارد بالا را با هم در نظر گرفته و بکار بندید .

صبر کنید . ما می دانیم که نسبت به این مراحل وسوسه می شوید و می خواهید کار با موچین را شروع کنید، اما اگر واقعا می خواهید زیبا به نظر برسید، بهتر است عجله نکنید . مطمئن باشید تمام اطلاعاتی را که به شما خواهیم داد اصولی هستند، قول می دهیم که این کار سریع و بدون درد باشد . (البته اگر بتوانیم این را درباره موچین هم بگوییم!)

مرحله اوَل:طرح صورتتان را بشناسید .

آیا واقعاً تا کنون به طرح صورتتان فکر کرده اید؟احتمالاً نه، اما دانستن اینکه آیا صورتتان گرد، دراز، چهارگوش، به شکل قلب، خشتی، بیضی و یا ترکیبی از اینهاست بی نهایت مهم است . چرا؟ فرم صورتتان نه تنها فرم ابروئی را که به شما می آید معین می کند، بلکه باعث می شود درباره فرم مو و آرایشی که برازنده شماست تصمیم بگیرید . آیا متوجه اثری که موی چتری روی پیشانی بلند در صورتی کشیده دارد ، شده اید ؟ آیا می دانید آرواره چهارگوش می تواند به وسیله موهایی که تا به شانه می رسد ، بهتر نشان داده شود . هیچ کدام از فرم های صورت بر دیگری برتری ندارد .

مسئله این است که تا حدّ امکان طرح صورتتان را بهتر بشناسید و سپس اطلاعات داده شده را در مورد بهتر کردن آن به کار گیرید .

صورت خود را بشناسید !

صورت خود را بشناسید !

خوب (۱۹)بد (۵)